WHDL - 00015157

Fianarana Soratra Masina Fototra: ho an'ny Kristiana vao nanolo-tena