David A. Busic

David Busic
About This Author

David A. Busic (DMin, DD) a Názáreti Egyház egyetemes szuperintendenseként szolgál. Korábban a Nazarene Theological Seminary (Názáreti Egyház Teológiai Szemináriuma) elnökeként szolgált Kansas City-ben (USA), és több gyülekezet vezető lelkipásztora volt Kaliforniában, Kansasban és Oklahoma államban. David Busic szerzője a The City: Urban Churches in the Wesleyan-Holiness Tradition c. könyvnek (A Város: Wesleyánus Szentséghagyományú gyülekezetek a városokban) és két kötetes tanulmányt írt az Ó- és Újtestamentumban található személyek jelleméről Perfectly Imperfect (Tökéletesen Tökéletlen) címmel.