WHDL - 00015284

Etid biblik debaz pou nouvo Kretyen ak Kretyen k’ap grandi